Coutsi Online palvelun sisältö

 

Coutsi Online palvelussa saat valmentajan ja BusinessCoutsin sparraamaan ja tukemaan liiketoimintasi kasvua.

 

Näin palvelumme toimii:

 

Lämmittely – Kutsumme alkuhaastattelua lämmittelyksi, jonka aikana luomme ymmärryksen asioista, joihin tarvitaan muutos.

Startti – Kun meille syntyy kokonaiskuva ja ymmärrys mitä tavoittelet, kokoamme tarvittavan tiedon, joka auttaa meitä ratkaisuehdotuksen luomisessa ja keinojen määrittelemisessä tavoitteen saavuttamiseksi.

Radalla – Toteutamme suunnitellut toimenpiteet arjessa. Liiketoiminnan kehittämistä tehdään jokapäiväisten valintojen kautta ja sovelluksessa olevien työkaluja sekä ohjaavia tehtäviä apuna käyttäen. Coutsilta voit aina kysyä mielipidettä tai neuvoa jonkin asian käsittelyyn tai hahmottamiseen.

Etappi – Pidämme säännöllisesti etappitapaamisia, joiden aikana arvioimme saavutettuja tuloksia ja tehtyjä toimenpiteitä. Teemme korjausliikkeitä tai hienosäätöä tavoitteisiin tai etenemisjärjestykseen huomioimalla resurssisi ja sen hetkisen tilanteesi. Etappitapaamiset toteutetaan teams-palavereina tai perinteisesti puhelimitse. Tarvittaessa saat Coutsin myös fyysisesti paikalle eri sopimuksesta.

 

 

Coutsi Online Intensiivi

Coutsi Online vakio


Coutsi Online Intensiivi  Saat käyttöösi asiantuntijan, jonka kanssa yhdessä kehität ja kasvatat yrityksesi liiketoimintaa. Palvelun alussa määrittelemme mihin asioihin keskitytään ja miten mittaamme edistymistä.  Etappikeskusteluissa arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden onnistumista ja keskustellaan uusista ideoista. Coutsin tehtävä on olla taustatukena ja antaa vinkkejä miten asiat saadaan onnistuneesti eteenpäin.

Sitoutuminen – Muutokset eivät tapahdu hetkessä. Parhaimpiin tuloksiin olemme päässeet kun kehittämistyöhön sitoudutaan pidemmäksi aikaa. Coutsin asiakkaiden liikevaihto on noussut keskimäärin noin 20% ensimmäisinä vuosina, kun palvelu on ollut käytössä vuoden tai enemmän.

Jaksot – Voit sitoutua palveluun joko 6 tai 12 kuukaudeksi. Jaksoihin sisältyy etäcoutsi, jonka kanssa kuukausittain tai yhdessä sovitulla yhteydenottosyklillä käydään läpi yritystoimintaan liittyviä asioita ja tehtyjä toimenpiteitä. Voit koska tahansa jakson aikana ostaa lisää yhteydenottoja ja eri sopimuksella voimme muuttaa tapaamiset myös kasvokkain tapahtuvaksi. Noin kuukautta ennen jakson päättymistä lähetämme viestin palvelun jatkumisesta, jolloin voit päättää tilauksen. Mikäli et tee mitään, palvelu jatkuu toisella samanmittaisella jaksolla.

Maksut – Palvelun hinta on arvonlisäveroton hinta, jonka päälle lisätään alv 24%. Palvelun hinta laskutetaan kolmen kuukauden välein lukuunottamatta Startti-tutustumisjaksoa (3kk), joka laskutetaan yhdessä erässä heti palvelun alussa.

Tulokset – Muutamassa kuukaudessa suuria taloudellisia muutoksia ei pystytä vielä onnistuneesti mittamaan, mutta lyhyessäkin ajassa voidaan mitata onnistumista ja etenemistä. Onnistumiseen kuuluu arjen parempi hallinta.  Kun ajankäyttö siirtyy toiminnan kannalta tärkeisiin asioihin, ja löydämme ratkaisut asioihin, jotka vaativat selkeää muutosta, näkyvät tuloksetkin viivan alla.

Coutsi Online Vakio sopii itsenäiseen työskentelyyn. Palvelun alkaesssa lähetämme sinulle lyhyen kyselyn koskien tavoitettasi palvelun käytölle. Vastaustesi perusteella annamme ehdotuksen, miten voit parhaiten lähteä kehittämään toimintaasi sovelluksemme avulla.

Sitoutuminen – Kaikki merkityksellinen ja tärkeä vaatii aikaa. Online Vakio palvelumme on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat tehdä kehittämistä omassa rauhassa tai haluavat edetä asioissa omassa tahdissa itsenäisesti tai osana koulutusta tai kurssia. Koska Coutsin sovellus sopii myös pienen yrityksen tiedonhallinta järjestelmäksi, suurin hyöty tulee esille jatkuvassa käytössä.

Jaksot – Vakiojakso on aina vuoden pituinen.  Voit koska tahansa palvelun aikana muuttaa palvelusi Intensiivipalveluksi, jolloin saat Coutsin kehittämisesi tueksi koko sopimuskauden ajaksi. Tällöin voit olla Coutsiisi yhteydessä ennalta sovituissa etappitapaamisissa sekä koska tahansa sähköpostitse kun haluat kysyä jotain.  Noin kuukautta ennen jakson päättymistä lähetämme viestin palvelun jatkumisesta, jolloin voit päättää tilauksesi. Mikäli et tee mitään, palvelu jatkuu keskeytksettä toisella samanmittaisella jaksolla.

Maksut – Palvelun hinta on arvonlisäveroton hinta, jonka päälle lisätään alv 24%. Palvelun hinta laskutetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan heti palvelun alussa.

Tulokset – Miten mittaamme tuloksia? Taloudelliset luvut kertovat yhtä osaa tarinasta, mutta arvioimme kasvua ja onnistumista myös muilla arvoilla. Onnistumiseen kuuluu arjen parempi hallinta. Asiat, joita voidaan mitata on ajankäyttö ja toiminnan selkeytyminen sekä suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin lisääntyminen.  Kun asiat ovat järjestyksessä ja tallessa, jää sinulta enemmän aikaa myyntiin ja tuottavaan työhön.

 

Voit lähettää kysymyksiä Coutsille koko sopimuskauden ajan sähköpostitse. Voit myös koska tahansa ostaa lisää etappikeskusteluja, kun sinulle tulee asiaa tai kysyttävää coutsilta.

Valitse tilanteeseesi ja tarpeeseesi sopiva valmennuspaketti.

 

Oletko jo Coutsi Online käyttäjä? KIRJAUDU tästä.