Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Coutsi uutiskirjerekisteri

Rekisterin pitäjä
Grafi Consult Oy
Mirjantie 1
65610 Mustasaari

Yhteyshenkilö
Hannele Yliaho

hannele.yliaho@coutsi.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään viestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan tilaajan nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Pääosin tiedot ovat tilaajien itse antamia tai Coutsin ja tilaajayrityksen sähköpostin vaihdosta kerättyjä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllämainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllämainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.